AN’S SPA – SPA TRỊ LIỆU VIỆT

Địa chỉ: – AN’s Spa: 18Bis/12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Địa chỉ CN 2: AN’s Spa Premium: Số 30 đường số 8 – Khu đô thị Hà Đô Centrosa (số 200 đường 3 tháng 2), phường 12, Quận 10,TP. HCM

Website: www.an-spa.vn 

Thời gian hoạt động: 9am – 9pm mỗi ngày trừ 1 số ngày lễ, Tết

Hotline Cn1(Quận 1): 0902323470
Hotline Cn2(Quận 10):
093 8561377

Facebook: https://www.facebook.com/ansspavn/ 

Instagram: @ansspavn

Đăng ký Đặt Lịch Massage tại An’s Spa

Hướng dẫn đường đi đến An’s Spa

An’s Spa Quận 1 – Hotline: 0902323470

Địa chỉ: – AN’s Spa: 18Bis/12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
 

An’s Spa Premium Quận 10 – Hotline: 093 8561377

Địa chỉ CN 2: AN’s Spa Premium: Số 30 đường số 8 – Khu đô thị Hà Đô Centrosa (số 200 đường 3 tháng 2), phường 12, Quận 10,TP. HCM